Brf Stigberget är en bostadsrättsförening med 98 lägenheter fördelade på tre sjuvåningshus med hissar direkt från entreplan.
 

Här bor vi strax intill Hågadalens naturreservat, Stadsskogen och Ekebyfältet med sina dammar och odlingslotter. 

Livsmedelsbutiker,  skolor, bibliotek, vårdcentral och annan närservice finns på ett par minuters gångavstånd!


Eriksberg planlades ursprungligen under mottot "Hus i park" - ett motto som väl passar in på Brf Stigberget med sin stora parkliknande trädgård.

Föreningen har mycket god ekonomi och låga avgifter. Uppvärmning sker med bergvärme.

Husen är lugnt belägna vid en återvändsgata i stadsdelen Eriksberg och är byggda 1959.  Karta

50-talskaraktären har bibehållits med entréer och bal-konger i orginal. Fastigheten har underhållits löpande och är i mycket gott skick.

Föreningen arbetar kontinuerligt med att vidta åtgärder som ska leda till minskade kostnader.

Underhåll