Varför sortera?

Ditt avfall kan innehålla både farliga och värdefulla ämnen. Genom att sortera dina sopor väl, kan de tas omhand på ett säker sätt och det mesta kan återvinnas.  

Förstahandsalternativet ska alltid vara ÅTERVINNING- så lite som möjligt ska sorteras som hushållsavfall resp. grovavfall.

Det är viktigt att sortera rätt och lämna sitt avfall på rätt ställe. Omtanke om människor och miljö är bakgrunden till sortering men för den enskilda människan är det också en ekonomisk fråga - det är alltid Du själv som i slutänden betalar för slarvig eller utebliven sortering

 Vems ansvar?

 • Hushållen är enligt lag ansvariga för att sortera sitt avfall och lämna det enligt fastighetsägarens och kommunens anvisningar.
 • Producenterna (handeln, producenter, grossister, importörer) är ansvariga för insamling av förpackningar, tidningar och returpapper. För insamling av elavfall ansvarar tillverkare och importörer.
 • Kommunen är ansvarig för insamling av hushållsavfall, matavfall, grovavfall och farligt avfall.
 • Fastighetsägaren är skyldig att tillhandahålla kärl för brännbart hushållsavfall  och matavfall samt grovavfall. För grovavfall kan det lösas genom att hänvisa till Återvinningscentral eller ställa ut container då och då.
 • Kärlen för insamling av tidningar, förpackningar, glas, elektronik, batterier och ljuskällor är en service som föreningen tillhandahåller - alternativet är att lämna även detta på Återvinningscentraler eller Återvinningsstationer.

 Återvinningscentraler

På kommunens återvinningscentraler kan du lämna allt som är återvinningsbart samt grovavfall - men inte hushållsavfall. Återvinningscentraler hittar Du bl a här:

 • Gottsunda, korsningen Hugo Alfvénsväg/Valthornsvägen
 • Spikgatan 1 i Boländerna,
 • Söderforsgatan 3 i Librobäck.

 Återvinningsstationer

Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI, ansvarar för Återvinningsstationerna.

 • Västertorg - Endast glas.
 • ICA Väst - Tidningar, papper, glas, metall, plast
 • Konsum Ekeby - Tidningar, papper, glas, metall, plast

 Mobil återvinningscentral

Det här kan du lämna till den mobila insamlingen:

 • Småelektronik
 • Farligt avfall  -  avfall som kan vara giftigt, smittförande eller brandfarligt.  Se mer under Farligt avfall.
 • Matfett -  flytande matfett som har blivit över från livsmedel, stekt eller friterad mat.Häll fettet i en ren, genomskinlig flaska och skruva åt korken ordentligt innan du lämnar in den. Speciell tratt som kan skruvas på en PET-flaska kan hämtas gratis hos Uppsala Vatten.

Två gånger/år kommer en lastbil och samlar upp avfallet på ett antal uppställningsplatser runtom i kommunen. Tidtabell finns på kommunens hemsida och här:
https://www.uppsalavatten.se/hushall/avfall-och-atervinning/mobil-insamling-av-farligt-avfall/