Återvinning

Förpackningsinsamling

En FÖRPACKNING är t ex en låda, en burk, en flaska som haft ett innehåll vid inköp. Som förpackning räknas även vissa förpackningsmaterial. Lådor, burkar, flaskor etc som INTE innehöll något vid inköp är INTE en förpackning. Plastkrukor och ljuskoppar till värmeljus är inte heller förpackningar - ljuskoppar av glas eller metall är GROVAVFALL och ska tas till Återvinningscentral. Blomkrukar och ljuskoppar av hårdplast kan sorteras som Brännbart hushållsavfall.. 

FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen)  ansvarar för insamling av förpackningar och tidningar. Företaget ägs och verksamheten finansieras av detaljhandeln, grossister och producenter.  Förpackningarna och tidningarna körs till olika centraler runt om i landet där de finsorteras och återvinns.

SORTERINGSGUIDE FÖR FÖRPACKNINGAR EFTER MATERIAL

SORTERINGSGUIDE FÖR FÖRPACKNINGAR EFTER PRODUKT
 

Förpackningar är varken föreningens eller kommunens ansvar - det är HUSHÅLLEN OCH HANDELN som ANSVARAR FÖR INSAMLING AV FÖRPACKNINGAR  som normalt ska lämnas på Återvinningsstation.

Som service till medlemmarna tillhandahåller föreningen kärl för förpackningsinsamling. MISSBRUKA INTE DENNA SERVICE! 

förpackningar

Plastförpackningar ska lämnas lösa, inte samlade i påsar! Ta av korkar och lock och lägg dem också lösa i behållarna. 

Pappersförpackningar ska vara rena! Platta till och vik ihop. Lägg mindre förpackningar i större.
Kärlen är dimensionerade för mindre pappersförpackningar som hör till hushållet.
ALLA  större kartonger (inkl förpackningar) lämnas på Återvinningscentral.

Metallförpackningar ska vara rena! Böj in vassa lock på konservburkar, låt hatten på kaviartuben sitta kvar.ALLA metallföremål som inte är förpackning ska lämnas på Återvinningscentral!

Glasförpackningar ska sorteras på ofärgat respektive färgat glas! Skölj ur kladdigt innehåll. Ta av kapsyler, lock och korkar! Flaskor och burkar som är för stora för att gå ner i behållarna ska lämnas på Återvinningscentral. Flaskor och burkar som inhandlats tomma i avsikt att användas till förvaring,  prydnad mm samt allt annat glas t ex fönsterglas, spegelglas, karotter är GROVAFALL och ska lämnas på Återvinningscentral.

 Tidningar

  • Dags- och veckotidningar , reklamblad, kataloger, pocketböcker, vykort, vitt papper men EJ kuvert eller papperspåsarVanliga kuvert läggs i Hushållsavfall och vadderade kuvert i Pappersförpackningar

 Småelektronik, batterier & ljuskällor

Småelektronik har sladd eller batteri - och är MINDRE än en ordinär microvågsugn

  • Tonerkasetter måste avlägsnas från skrivare o lämnas som farligt avfall på Återvinningscentral.
  •  Större föremål ska lämnas på Återvinningscentral t ex TV-apparater, golvlampor, vitvaror.

INGA LÖSA BATTERIER ELLER LJUSKÄLLOR FÅR LÄGGAS I INSAMLINGEN FÖR SMÅELEKTRONIK!

KLäder & textil

Hela och rena, återanvändbara kläder, textilier och mjukisdjur lämnas i första hand till Återbruket , Second handbutik eller t ex till Erikshjälpens kläd- och textilinsamling. Erikshjälpen har insamling vid de flesta återvinningscentraler och stationer. De tar även emot skor och väskor.
 

I andra hand lämnas de, liksom trasiga och smutsiga kläder och annan textil som inte kan återanvändas, till Återvinningscentral. Cirka två tredjedelar av insamlade textilier får nytt liv genom återanvändning. En tredjedel materialåtervinns och blir till exempel jeans eller katastroffiltar.

Övriga återanvändbara föremål

Husgeråd, möbler, byggvaror, prydnadssaker, leksaker, böcker, fritid, skor, väskor mm kan antingen lämnas till Återbruket  (vid Återvinningscentralerna) eller lämnas till second handbutik, Stadsmissionen, Röda Korset m fl

7 vanliga myter om återvinning

1. Förpackningarna behöver rengöras noggrant.
Många förpackningar räcker att bara tömma och skölja ur. Om det inte görs riskeras att de inte återvinns eftersom de då hamnar fel i den automatiska återvinningsprocessen, som eftersorterar förpackningarna bland annat efter vikt. För att slippa lukt och kladd hemma är det förstås en bra idé att rengöra noggrannare.

2. Mjölk-, fil- och juiceförpackningar går inte att återvinna eftersom de består av flera olika material.
Många färskvaruförpackningar består av kartong, en plasthinna på insidan och ibland en plastkork längst upp. Plasthinnan skiljs åt från kartongen i återvinningsprocessen. Förpackningen ska därför sorteras som pappersförpackning, medan den löstagbara plastkorken hör hemma hos de andra plastförpackningarna. Generellt gäller samma sak för alla förpackningar som består av flera sammansatta material. De ska sorteras efter det viktmässigt dominerande materialslaget. En enkel tumregel är att man aldrig ska behöva använda ett verktyg för att separera två material åt.

3. Transporten av förpackningarna och tidningarna äter upp miljönyttan med återvinningen.
Den miljöbelastning som uppstår av transporter motiveras mångfalt av de miljövinster som uppnås.

4. Mitt bidrag till återvinningen är så litet att det inte spelar någon roll.
Några exempel på vilken nytta återvinning ger om vi gör det tillsammans: Om vi skulle lämna alla metallkapsyler till återvinning, skulle det gå att tillverka 2 200 nya bilkarosser varje år. Om alla svenska hushåll återvann ytterligare en plastförpackning till i månaden skulle koldioxidutsläppen kunna minska med 3 600 ton, vilket motsvarar utsläppen från cirka 1 200 bensindrivna bilar varje år, eller oljeuppvärmning av 675 medelstora villor.

5. Det är ingen vits att sortera eftersom allt ändå blandas ihop.
Inget av det som läggs i behållarna blandas ihop, utan allt skickas separerat till återvinning. De entreprenörer som har i uppdrag att samla in förpackningar och tidningar får sin ersättning för materialet när de har lämnat ifrån sig det till de platser FTI anvisat. Kravet för att de ska få betalt är att förpackningarna och tidningarna är sorterade.

6. Soporna sorteras i efterhand så jag kan lika gärna slänga allt i sopnedkastet.
Om du slänger dina förpackningar i soppåsen eldas de upp och återvinns alltså inte. Att elda upp sopor och förpackningar generar värme eller el som kan användas för till exempel uppvärmning av bostäder, men det är betydligt mer resurseffektivt och bra för miljön att göra nya produkter av gamla förpackningar. Det går att återvinna i stort sett alla förpackningar av plast, papper, metall och glas samt tidningar till nya produkter.

7. Det är ingen vits att sortera färgat och ofärgat glas, det blandas ändå.
Det kan se ut som om allt blandas ihop, men de lastbilar som hämtar glasförpackningarna och flaskorna har två fack på flaket, ett för färgat och ett för ofärgat. Glas kan återvinnas obegränsat antal gånger utan att kvaliteten försämras. Då sparas råvaror som sand, soda och kalk – råvaror som finns i begränsad mängd. Det går även åt mindre energi för att återvinna glas än att göra nytt. Återvunnet glas minskar koldioxidutsläppen med 41 procent jämfört med råvara som används för första gången.