Styrelse

Ordförande
Ebbe Johnson 
Vice ordf.
Filip Rudenstam
Sekreterare
Marie Blomqvist
Ledamöter
Helena Lundqvist
Katarina Morian
Suppleanter
Gunilla Wigren
Johan Hedberg

 Revisorer

Föreningens revisor: Clas-Erik Östlund
Auktoriserad revisor: Niklas Feiff,
Företagsrevision i Uppsala AB
Götgatan 1, 753 15 UPPSALA

 Valberedning

Anita Sjölander, sammankallande
Clas-Erik Östlund
Mariann Axelsson

 Kontakt

E-post
brfstigberget@gmail.com 

Telefon
0734-13 90 55

Vicevärdar
 - Katarina Morian 0709-66 21 21
 - Mikael Morian 0734-13 90 55

Post
I föreningens brevlåda på Bv i hus 5 kan du lämna brev och meddelan-den. Du kan även lämna synpunkter t ex på trappstädning, störningar, tvättstugan mm. Brevlådan töms som regel dagligen. Styrelsen sammanträder ca en gång per månad med uppehåll under sommaren.

 

 Ekonomi

Nabo (fd Visma Services ) sköter den ekonomiska förvaltningen. Dit kan Du som boende vända dig med frågor om debitering av månadsavgifter, lägenhetsförteckning mm. Du ska också kontakta Nabo om Du vill betala månadsavgift via autogiro eller få avin via e-post.
e-mail: avgifthyra@nabo.se
tel. 010 - 288 0027
hemsida https://nabo.se/


Besöksadress: St Olofsgatan 35,  Öppettider: Mån 08:00 - 19:00, Tis - Fre 08:00 -  16.00 Lunchstängt 11:30 - 12:30
Postadress: Box 2058, 750 02 Uppsala

 Fastighetsskötsel

Fastighetsskötseln handhas av Upplands Boservice (UBC).
 info.uppsala@boservice.hsb.se /  018- 187400

Felanmälan kan göras på UBC hemsida http://www.boservice.se/felanmalan.aspx

Besöksadress: Märstagatan 4, Uppsala,  Öppettider:  vardagar kl. 7-16 (stängt kl. 12-13)
Postadress: Upplands Boservice AB,  Box 347, 751 06 Uppsala