Ordningsregler A-Ö

Reglerna gäller för alla boende inom föreningen liksom gäster, inneboende, andrahandshyresgäster eller hantverkare som utför arbete i lägenheterna. 

Balkong - Grillning på balkongen är inte tillåtet - använd föreningens utegrill! Parabolantenn får inte placeras så att någon del av antennen sticker ut från balkongen. Eventuella balkonglådor ska hänga på insidan. Tänk också på att balkongen är utrymningsväg vid eventuell brand, varför balkongen inte ska användas som förråd.


Barnvagns- /rollatorförråd - Förråden skall enbart användas till barnvagnar och rollatorer som är i bruk. 


Biltvätt - Det är inte tillåtet att tvätta bilen inom föreningens område eller på gatan. Tvättvattnet från biltvätt innehåller många ämnen som är skadliga för miljön, exempelvis tungmetaller, avfettningsmedel, oljor, däckpartiklar och vägmaterial.

Fest – Visa hänsyn till dina grannar. Det kan vara bra att sätta upp en lapp på husets anslagstavla om tidpunkt för festen och gärna ett telefonnummer om någon granne vill nå dig. Förvarna gärna också dina närmaste grannar som bor på din våning men även de som bor rakt ovanför och under dig. Tidsangivelser under "Störande ljud" gäller även vid fester.

Grillen -  får användas fritt av alla boende. Kan bokas i förväg på lista utanför tvättstugorna. Askan samlas upp i den hink som står under grillen och grillgallret skall rengöras efter användning!

Hobbyrum -  Kom ihåg att städa efter avslutat arbete.

Husdjur - Den som har husdjur är skyldig att hålla uppsikt över sina djur så att de inte förorenar i sandlådor, på uteplatser och gräsmattor.

Källare och vind - Personliga tillhörigheter får endast förvaras på avsedd plats. Gångarna måste ovillkorligen hållas fria från saker och får inte belamras, inte minst av brandsäkerhetsskäl

Lekplats - Leksaker ska plockas undan då leken avslutats. Lekstugan och leksakskistan ska vara stängda då ingen använder lekplatsen.

Mattor – Får inte skakas från balkongen. Vi har piskställning i trädgården utanför hus 5.

Miljöboden - Inget avfall eller andra föremål får ställas på golvet i Miljöboden.
Regler för sortering av avfall, förpackningar och elektronik finns under särskild rubrik i huvudmenyn.

Motorvärmarkablar – Av elsäkerhetsskäl ska motorvärmarkablarna inte lämnas hängande i elplintens uttag när de inte används. Vidare ska elplintens lucka där kabeln ansluts vara låst, då du ej använder den.

Ohyra och skadedjur - Om du upptäcker ohyra som t ex mjölbaggar, ängrar, myror, silverfiskar, getingar, flugor och kackerlackor eller skadedjur som tex råttor, möss, fladdermöss, duvor eller andra fåglar i din lägenhet, på Din balkong eller i gemensamma utrymmen ska du utan dröjsmål meddela styrelsen.

Rökning – Vi vill inte ha cigarettfimpar som hamnar på föreningens gräsmattor och utanför entréerna. Använd de askkoppar som finns framför varje hus och släng inte fimpar från balkongen ned på marken. Tänk på att det finns luftintag till lägenheterna vid fönstren och att inte stå nära grannens fönster när du röker. Observera också att gemensamma lokaler, vind, källare och trapphus är rökfria.
 

Störande ljud –  störande ljud i form av musik eller tvättmaskin skall undvikas mellan kl 22.00 och 7.00. ​Lägenheterna är något lyhörda, varför alla medlemmar ombeds vänligen men bestämt att sänka volymen på TVn, inte spela hög musik samt undvika att duscha under dygnets sena och tidiga timmar.
 

Mer högljudda arbeten som borrning och hammarslag i lägenheten får endast ske mellan kl 7.00 och 18.00 på vardagar och mellan kl.10.00 och 19.00 på dag före helgdag och alltså inte alls på sön- och helgdagar - inte heller på "aftnar" som t ex julafton, nyårsafton, midsommarafton etc.  Visa hänsyn; den här typen av ljud fortplantar sig genom husets stomme till alla lägenheter och kan upplevas som mycket störande om det pågår under en lång tidsperiod.


Trapphus – Mattor får inte läggas utanför lägenhetsdörren. Barnvagnar, cyklar, skräppåsar etc. får inte placeras i trappor och entré. Trapphuset är utrymningsväg och brandkår/ambulans ska enkelt kunna komma fram. Det blir också enklare att städa trapphuset.

Trädgårdsmöbler - Det är tillåtet att för enstaka tillfällen flytta bord och bänkar om man behöver fler sittplatser, men kom ihåg att bära tillbaka borden till deras ursprungliga plats efter att de har använts.

Tvättstugor –  Bokningslistor och särskilda ordningsregler finns anslagna utanför tvättstugan. Man får boka två tider i taget. Det är viktigt att alla städar efter sig!
 

 Om Du blir störd

Blir du trots allt blir störd av en granne är ofta det bästa att ringa på och påtala vad du störs av. Störnings-anmälan kan lämnas i styrelsens brevlåda. 

  • Den som utsätter sina grannar för allvarliga störningar kan bli uppsagd från bostadsrätten.

 Gemensamt ansvar

Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har vi inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan också skyldigheter mot övriga medlemmar. Tillsammans utgör vi Brf Stigberget!
 

Vi har alla ett ansvar för att hålla gemensamma kostnader nere. Det  gör vi genom att vara sparsamma med vatten (i synnerhet varmvatten) samt el i fastighetens gemensamma utrymmen och vi sorterar vårt avfall och våra avlagda grejor enligt kommunens och föreningens anvis-ningar.


Vi har också ett gemensamt ansvar för att hålla god ordning och plockar upp och gör rent efter oss i gemensamma utrymmen som t ex trapphus, hiss, källare mm samt ute på gården om vi skräpat ner eller spillt något. Vi är också aktsamma om våra gemensamma tillgångar som t ex utemöbler och lekutrustning.

För den gemensamma trevnaden respekterar vi i övrigt föreningens ordningsregler.