Felanmälan

Fel i fastigheten anmäls till vicevärdarna.


Mikael Morian: 0734-13 90 55
Katarina Morian: 0709-66 21 21
 

 Felanmälan hissar

Felanmälan görs till Lyftservice.
Kontorstid: 018-12 42 42
  
Felanmälan kan även göras utanför kontorstid - men endast i akutfall!
Jour: 018-12 60 60

 

 Utelåst?

Dagtid
Kontakta BoService. Kostnaden debiteras.

Akut
Kontakta vicevärdarna.
 

 Extranycklar

För att beställa extranycklar till lägenheten vänder Du dig till styrelsen.