underhåll

1973 Fasadbeklädnad med eternitskivor
1976 Fjärrvärme installeras istället för uppvärmning med olja
1988 Fönsterbyte till 3-glasfönster
1991/92 Badrumsrenovering med nytt kakel. Stambyte för varm- och kallvatten med nya stryp- och avstängningsventiler. Nya vattenlås och golvbrunnar. Dock ej byte av avloppsstammar då konsult ej ansåg detta nödvändigt.
1996/97 Takomläggning
1997/98 Ommålning av entréer och trapphus Skyddsrummen åtgärdades enligt gällande bestämmelser 
1998/99 Kontroll av husgrunder och dränering
1999/00 Balkongrenovering
2001/02 Upprustning av utemiljön med asfaltering, nyplantering samt bygge av sophus Samtliga parkeringsplatser utrustades med motorvärmare
2002/03 Genomgång av hissarna med bl.a.byte till frekvensstyrning samt alarmtelefon i hisskorgarna. Brandvarnare med 10-årsbatteri inmonterades i samtliga lägenheter.
2004/05 Radonmätning i 30 % av föreningens lägenheter samt källarutrymmen. Ombyggnad av fjärrvärmecentral. Målning av tvättstugor
2007/08 Målningsarbeten källare + trädgårdsmöbler PCB-inventering. Inga fynd av PCB i fastigheterna Renovering fläktar + ventilationsschakt Byte kulvertar för värme varm- och kallvatten mellan husen. 90 nya styr- och avstängnings- ventiler för värme och cirkulation.
2008/09 Översyn och fastsättning av fasadplattor
2009/10 Renovering av avloppssystemet genom rensning och beläggning av insidan av rören med glasarmerad polyester. Byte av vattenservisledning från anslutningen till kommunens ledning nära sophuset till vattenmätaren i Hus 5. Byte av värmeväxlare för tappvarmvatten i undercentralen. Revision av brandskyddet. 
2011 Tilläggsisolering av de delar av vinden som saknar förråd Byte av bakdörrar till bottenvåningen i Hus 3-7 Tilläggsisolering av dåligt isolerade källarväggar i Hus 5, styrelselokal och arkiv. Byte av 1 st. tvättmaskin i tvättstuga 2 Hisslinor i Hus 5 utbytta
2012 Byte av stuprör. Kontroll av övre raderna av fasadplattor och vid behov fastsättning. Anläggning av markrännor framför entrén på hus 3 för att avleda regn- och smältvatten. Smörjning och justering av lägenhetsfönster. Byte av en tvättmaskin i tvättstuga 3.
2013 Byte av belysning till rörelsestyrda lysdiodlampor i trapphus, källargångar samt utanför tvättstugor Slipning av golv i entreer. ​
2014 Byte till säkerhetsdörrar samt nytt låssystem. Byte av torkaggregat i torkrum 1. Installation av roddmaskin i trivselrummet. Ny lekstuga uppsatt.
2015 Utvändig målning av balkongdörrar samt fönster, Målning av fastighetens fönster utomhus på bottenvåningen och målning av Miljöboden. Nya termostater på samtliga radiatorer. Byte av avloppsledningar mellan fastigheten och kommunens stamledning. Byte av dagvatten- och dräneringsbrunnarna vid hus 3 och 5. Breddning samt hårdgöring av brandvägar. Montering av staket utanför hus 3. 
2016 Ny kondens- och torktumlare i tvättstuga 3. Målning av golven i tvättstugan och anslutande korridor. Rengöring, slipning och behandling av golv och trappor i trapphusen. Renovering/rengöring av linoleumgolv, betonggolv samt plastmattor i hissarna.
2017 Snabbväxande kastanjeträd planterat nära miljöboden som ersättning för den stora granen som sågades ned hösten 2016. Kondensortorkskåp har installerats i det stora mangelrummet i tvättstugan. Utökning av parkeringsutrymmet på P-platsen vid miljöboden. 
2018 Dränering av marken utanför hus 7.
2020 Lösa eternitplattor på alla tre husen fastgjordes genom att spik byttes mot skruvar.
2021 Hissrenovering samt omläggning av alla tak.
2022 Installation av bergvärme.
2023 Service av alla fönster.