Motorvärmarkablar & ljus

Motorvärmarkablar –Av elsäkerhetsskäl ska motorvärmarkablarna inte lämnas hängande i elplintens uttag när de inte används. Elplintens lucka där kabeln ansluts ska vara låst då du inte använder den.

Värmeljus - Observera att värmeljusens aluminiumkoppar inte längre räknas som "förpackning" och får därför inte lämnas i förpackningsinsamlingen (Metallförpackningar). De ska istället samlas ihop och lämnas på Återvinningscentral. TIPS - det finns värmeljus med av plast som kan slängas bland brännbart huhållsavfall. 

KOM IHÅG att släcka alla brinnande ljus när Du lämnar rummet!