Nyheter

2016 > 01

7 vanliga myter om återvinning - LÄS HÄR!

Läs hela inlägget »

iPhone upphittad!!!
Kontakta ordföranden om Du tror det är Din eller tror dig veta vem som tappat den!

Läs hela inlägget »

Föreningen har ingen egen vicevärd utan tjänsten köps från UBC (Upplands Boservice).Om fel uppstår i fastigheterna eller lägenheterna ska felanmälan göras till UBC.  Kontaktuppgifter finns under rubriken Felanmälan & Nycklar i menyn!!

Gäller det värmeelement/radiatorer i lägenheterna går det också att skicka SMS till Björn Olofsson på tel 0734-139055, eller lägg en lapp i styrelsens brevlåda, BV i hus 5.

Lars-Eric Sjölander är alltså INTE vicevärd och ska INTE kontaktas vid problem!
 

Läs hela inlägget »

En container kommer att placeras ut i nästa vecka. Den är avsedd för grovavfall. Elektronik och farligt avfall får inte läggas i containern. Hushållsavfall, småelektronk och förpackningar av olika slag ska givetvis läggas i avsedda kärl i Miljöboden. För mer information om vad som räknas till Grovavfall - se vidare om Grovavfall under Återvinning & Avfall i Menyn.

Farligt avfall ska ALLTID lämnas på Återvinningscentral för säkert omhändertagande!

Läs hela inlägget »

Styrelsen beslutade i december att föreningen skulle skapa och lägga upp en egen hemsida. Vi har tidigare gjort hemsidan via det program som som "bostadsrätterna" tillhandahållit men det har under lång tid upplevts som svårarbetat och oflexibelt. 

Läs hela inlägget »