Nyheter

2016

....men om man sorterar fel kostar det föreningen pengar, och då blir det svårare att hålla avgifterna (hyrorna) nere!

Platta till kartongerna innan du slänger dem, annars får vi betala för att frakta bort luft! Hoppa på dem! Stampa på dem! Skär dem i småbitar!

Brf Stigberget tillhandahåller för närvarande kärl för tidningar, förpackningar och småelektronik. För att föreningen ska kunna behålla denna service krävs att varje boende sorterar och sorterar rätt SAMT plattar till, trycker ihop och på alla tänkbara sätt minskar volymen. Det är alltför många som sorterar fel och mängden förpackningar som slängs har ökat dramatiskt på senare tid vilket lett till att föreningen tvingats begära tömningar allt oftare och därmed ökar också föreningens kostnader på ett orimligt sätt.

Det svåraste att sortera tycks vara FÖRPACKNINGAR! – en förpackning är något som innehållit en vara man inköpt, t. ex. matvaror, drycker, elektronik, hygienartiklar mm.

Svårast av allt tycks vara plastförpackningar, metallförpackningar och småelektronik.

Burkar och flaskor som ingår i pantsystemet får inte lämnas i insamlingskärlen utan ska återlämnas i butik.

Burkar, kartonger, flaskor och andra föremål av plast, metall eller papper som INTE är en förpackning och som alltså INTE ska tas om hand av dagligvaruhandelns insamling är vanligen grovavfall. Vissa plastföremål kan sorteras som brännbart hushållsavfall som t ex tandborstar, diskborstar etc. Små pappersföremål kan också sorteras som hushållsavfall men ALDRIG föremål av metall, glas eller keramik - dessa sorteras ALLTID som grovavfall liksom stora kartonger, flyttkartonger och wellpapp i motsvarande mängder. Grovavfall lämnas på återvinningscentral eller sparas och läggas i den container som föreningen tillhandahåller i början av varje år!

Läs mer här: Återvinning och avfall  eller på skyltarna i Miljöboden.

Läs hela inlägget »

Det våras och det är dags att omplantera sina krukväxter samt plantera på balkongen. De flesta plantor och blommor man köper är förpackade i plastkrukor. Trots att dessa krukor lätt kan uppfattas som en förpackning ska de INTE sorteras som Plastförpackning enligt regelverket. Blomkrukor av plast ska sorteras som HUSHÅLLSAVFALL (brännbart)!!

Läs hela inlägget »

Måndagen den 11 april kommer Alfred Holm AB att påbörja ommålning av golven i tvättstugor, tork- och mangelrum, liksom källargångarna. Detta innebär att tvättstugorna och källargången mellan trapphuset och bakdörren i hus 5 stängs av hela vecka 15 (11 – 17 april).

Läs hela inlägget »

7 vanliga myter om återvinning - LÄS HÄR!

Läs hela inlägget »

iPhone upphittad!!!
Kontakta ordföranden om Du tror det är Din eller tror dig veta vem som tappat den!

Läs hela inlägget »

Föreningen har ingen egen vicevärd utan tjänsten köps från UBC (Upplands Boservice).Om fel uppstår i fastigheterna eller lägenheterna ska felanmälan göras till UBC.  Kontaktuppgifter finns under rubriken Felanmälan & Nycklar i menyn!!

Gäller det värmeelement/radiatorer i lägenheterna går det också att skicka SMS till Björn Olofsson på tel 0734-139055, eller lägg en lapp i styrelsens brevlåda, BV i hus 5.

Lars-Eric Sjölander är alltså INTE vicevärd och ska INTE kontaktas vid problem!
 

Läs hela inlägget »

En container kommer att placeras ut i nästa vecka. Den är avsedd för grovavfall. Elektronik och farligt avfall får inte läggas i containern. Hushållsavfall, småelektronk och förpackningar av olika slag ska givetvis läggas i avsedda kärl i Miljöboden. För mer information om vad som räknas till Grovavfall - se vidare om Grovavfall under Återvinning & Avfall i Menyn.

Farligt avfall ska ALLTID lämnas på Återvinningscentral för säkert omhändertagande!

Läs hela inlägget »

Styrelsen beslutade i december att föreningen skulle skapa och lägga upp en egen hemsida. Vi har tidigare gjort hemsidan via det program som som "bostadsrätterna" tillhandahållit men det har under lång tid upplevts som svårarbetat och oflexibelt. 

Läs hela inlägget »