Container 

En container kommer att placeras ut i nästa vecka. Den är avsedd för grovavfall. Elektronik och farligt avfall får inte läggas i containern. Hushållsavfall, småelektronk och förpackningar av olika slag ska givetvis läggas i avsedda kärl i Miljöboden. För mer information om vad som räknas till Grovavfall - se vidare om Grovavfall under Återvinning & Avfall i Menyn.

Farligt avfall ska ALLTID lämnas på Återvinningscentral för säkert omhändertagande!