Sortera är svårt....

....men om man sorterar fel kostar det föreningen pengar, och då blir det svårare att hålla avgifterna (hyrorna) nere!

Platta till kartongerna innan du slänger dem, annars får vi betala för att frakta bort luft! Hoppa på dem! Stampa på dem! Skär dem i småbitar!

Brf Stigberget tillhandahåller för närvarande kärl för tidningar, förpackningar och småelektronik. För att föreningen ska kunna behålla denna service krävs att varje boende sorterar och sorterar rätt SAMT plattar till, trycker ihop och på alla tänkbara sätt minskar volymen. Det är alltför många som sorterar fel och mängden förpackningar som slängs har ökat dramatiskt på senare tid vilket lett till att föreningen tvingats begära tömningar allt oftare och därmed ökar också föreningens kostnader på ett orimligt sätt.

Det svåraste att sortera tycks vara FÖRPACKNINGAR! – en förpackning är något som innehållit en vara man inköpt, t. ex. matvaror, drycker, elektronik, hygienartiklar mm.

Svårast av allt tycks vara plastförpackningar, metallförpackningar och småelektronik.

Burkar och flaskor som ingår i pantsystemet får inte lämnas i insamlingskärlen utan ska återlämnas i butik.

Burkar, kartonger, flaskor och andra föremål av plast, metall eller papper som INTE är en förpackning och som alltså INTE ska tas om hand av dagligvaruhandelns insamling är vanligen grovavfall. Vissa plastföremål kan sorteras som brännbart hushållsavfall som t ex tandborstar, diskborstar etc. Små pappersföremål kan också sorteras som hushållsavfall men ALDRIG föremål av metall, glas eller keramik - dessa sorteras ALLTID som grovavfall liksom stora kartonger, flyttkartonger och wellpapp i motsvarande mängder. Grovavfall lämnas på återvinningscentral eller sparas och läggas i den container som föreningen tillhandahåller i början av varje år!

Läs mer här: Återvinning och avfall  eller på skyltarna i Miljöboden.